Familien Fjeldvigs slektsside

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 5,851  
Antall menn 3,050 (52.13%)  
Antall kvinner 2,799 (47.84%)  
Antall ukjent kjønn 2 (0.03%)  
Antall nålevende 857  
Antall familier 2,016  
Antall unike etternavn 1,906  
Antall Bilder 422  
Antall Dokumenter 12  
Antall Gravsteiner 0  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 463  
Gjennomsnittlig levetid1 57 år, 336 dager  
Tidligste fødselsdato (Torstein Erikson Bogsaspa 1520  

 Lengstlevende1   Alder 
Mette Jonsdatter Hammer 105 år  
Helene Haaseth 103 år  
Bjerte Andersen Bjorlihaugen 100 år  
Elisabeth Pedersdatter 99 år 277 dager  
Jørgen Jørgensson Myrplassen 99 år 140 dager  
Charles Robert Ernst 98 år  
Beret Martha Sollie 97 år 77 dager  
Elsa Ørjasdatter Gram 97 år  
Jørgen Visthus 96 år 293 dager  
Berit Anna Håseth 96 år 180 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.

Mere informasjon om dette slektstreet