Familien Fjeldvigs slektsside

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 5,933  
Antall menn 3,078 (51.88%)  
Antall kvinner 2,853 (48.09%)  
Antall ukjent kjønn 2 (0.03%)  
Antall nålevende 873  
Antall familier 2,034  
Antall unike etternavn 2,065  
Antall Bilder 540  
Antall Dokumenter 103  
Antall Gravsteiner 0  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 489  
Gjennomsnittlig levetid1 58 år, 37 dager  
Tidligste fødselsdato (Torstein Erikson Bogsaspa 1520  

 Lengstlevende1   Alder 
Mette Jonsdatter Hammer 105 år  
Helene Haaseth 103 år 194 dager  
Bjerte Andersen Bjorlihaugen 100 år  
Marit Tostensdatter Skålgård 100 år  
Elisabeth Pedersdatter 99 år 277 dager  
Jørgen Jørgensson Myrplassen 99 år 140 dager  
Charles Robert Ernst 98 år  
Beret Martha Sollie 97 år 77 dager  
Elida Larsdatter Bjørnstad 96 år 361 dager  
Elsa Ørjasdatter Gram 97 år  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.

Mere informasjon om dette slektstreet