Familien Fjeldvigs slektsside

Notater


Treff 151 til 200 av 1,560

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 32» Neste»

 #   Notater   Linket til 
151 Cirka dato Kristoffersen Nordigard Sør-Hole, Peder (I5618)
 
152 Cirka fødselsår Lassesdatter, Ingrid (I2721)
 
153 Cirka fødselsår Christensen, Johan Mjelve (I3252)
 
154 Cirka fødselsår Christensdatter, Ane (I3257)
 
155 Cirka født Andersen Dretvig, Niels (I4382)
 
156 Cirka født Nielsdatter, Lucie Dretvig (I4384)
 
157 Cirka født Nielsdatter, Ingeborg Dretvig (I4386)
 
158 Cirka født Nielsdatter, Anne Martha Dretvig (I4387)
 
159 cirka født år Pedersen Solberg, Ole Skarphol (I3317)
 
160 Cirka fødtselsår Rasmussen, Christen (I3259)
 
161 cirka år Pedersdatter, Anne Skarphol (I3326)
 
162 Cirkadato, hentet fra skiftet etter henne. Kan også være 1750. Kristoffersdatter, Kari Sygard (I3302)
 
163 Conny
Klaus Tynes, Ålesund
Adolf Tynes, Ålesund
Oscar Tynes, Ålesund 
Olava (I6087)
 
164 Craig Armstrong 31. august kl. 00:43
Sorry! My grandmother, Pauline Hammer, was born 1943 (not 1743) to Paul M. Hammer (b 1917 in Spring Valley, WI) and Helen Irene Sinz (b 1918 in Great Falls, MT). Paul M. Hammer's father was Melvin M. Hammer (b 1887 in Wisconsin) who married Pauline (b. 1893 in Norway) and her maiden name is unknown to me. So yes, your Pauline Hammer is the Grandmother of my Pauline Hammer. :-)

That would be great if you could send me more info on the Hammer Family. And a picture of the farm would be excellent! My email address is FLSTCraig@gmail.com. 
Sinz, Helen Irene (I866)
 
165 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Hammer, P. (I2361)
 
166 Craig Armstrong 31. august kl. 00:43
Sorry! My grandmother, Pauline Hammer, was born 1943 (not 1743) to Paul M. Hammer (b 1917 in Spring Valley, WI) and Helen Irene Sinz (b 1918 in Great Falls, MT). Paul M. Hammer's father was Melvin M. Hammer (b 1887 in Wisconsin) who married Pauline (b. 1893 in Norway) and her maiden name is unknown to me. So yes, your Pauline Hammer is the Grandmother of my Pauline Hammer. :-)

That would be great if you could send me more info on the Hammer Family. And a picture of the farm would be excellent! My email address is FLSTCraig@gmail.com. 
Hammer, Paul Marvin (I2561)
 
167 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Fjeldvig, H.S. (I595)
 
168 Da Karen emigrerte var hun enke. Andersdatter Dretvig, Karen Anna (I911)
 
169 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Haugnæss, K. (I590)
 
170 Da Knut ble født bodde familien i Bakkegt.14b i Trondheim. Senere ved folketellingen av 1925 for Trondheim, bodde familien i Bergsligt nr. 15., 2. etg. Der hadde familien 4 rom og ett kjøkken. Årlig husleie var kr. 900,- og huseier var H. Hellem.«s5»

Knut studerte til maskiningeniør på ingeniørhøyskolen i Göteborg, og etter han var ferdig fikk han seg jobb som driftsleder på Berserk fabrikker i Kristiansund.
Knut var en aktiv sportsmannn i hele sitt liv, og brukte mye tid sammenmed familien ute på ski eller til fots i området rundt Kristiansund. Da barna var blitt store nok, dro familien på påskeferie hvert år til Storås i Meldal for å gå på ski. ellers var det ut på tur hver søndag, enten det var på ski om vinteren, til fots i fjellet eller bærplukking i Byskogen på Frei, eller fisketur langs svabergene på Frei.
I sin ungdom var Knut også en aktiv idrettsmann. Han var muligens inspirert av sin far John Fjeldvig, som var med i stifte sportsklubben Brage i Trondheim.
I 1936 kom han på 4. plass i et slalomrenn i regi av Trondheims skiklubb i klassen «Menn tidligere upremiert», og i 1938 på 3 plass i klassen «C».


Knut døde så altfpr tidlig, bare 51 år gammel. Da var barne 10, 13 og 16 år gamle. Ca ett å etter at Knut døde flyttet Kari med barna Heidi og Wenche til Ytre Arna ved Bergen. 
Fjeldvig, Knut (I75)
 
171 Da Peder og Gunhild gifter seg, står Peder oppført som soldat
1801: Bosted Hognes, Sokn: Wiggen, Prestegjeld: Bynes, Amt: Trondhjem

I Geitastrandboka er Per og Gunhild beskrevet slik: 20 februar 1778 skjøta Schøller bruket til Per (Peder?) Ingebriktsen Storsand for 434 rdr. Slik kom det velstandsfolk til Haugnes, og alt vart som nytt
Per ingebriktsson og Gunhild Bentsdt hadde hatt Litlsandan på andre sida til fjorden fra 1765 til 1778 og selte den for 140 rdr. mer enn dei gav for den, og Storsanden fra 1769 til 1776, men satt der som bygselfolk. Storsanden tok dei over etter Anders Knutsson og Randi Olsdatter, som kom til Vollen. Det var visstnok slektsskap mellom desse to familiene, gjennom Klemmetsmo-folket.«s63 S. 351.»

Denne familein satt med en særskilt økonomi. Helt fra de kom til Hugnes, drev de utlån av penger og gården fungerte som en bank for bygdefolket. Det kom også folk fra nabogrendene, for å låne penger av Bent og Per Bentsoon og Per Ingebruktsen. De hadde hatt penger stående i de fleste gårdene i bygda. 
Ingebrigtsen Storsand, Peder (I833)
 
172 Da var han enkemann Johnsen Fjeldvig, Snekker og Bødker Anders (I157)
 
173 Dato er sånn cirka, hentet fr folketellingen Pedersen Skancke, Jens (I3409)
 
174 Dato hentet fra bilde av gravsten Haaseth, Øyvind Martin (I142)
 
175 Dato hentet fra bilde av gravsten Haaseth, Øyvind Martin (I142)
 
176 Datoen er satt ut fra det året det var skifte på Skarphol Pedersen Solberg, Ole Skarphol (I3317)
 
177 Datter av forrige bruker på gården, se ektemannens notater. Hansdatter Hoemsneset, Marit (I2485)
 
178 Datteren Marit Arntsdatter var fra hans første ekteskap, og var født i Nes, men vokste opp i Leangen sammen med Aarnt Seiersen Leangen, Arnt (I2156)
 
179 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Fjeldvig, H.S. (I595)
 
180 De flyttet til Ørlandet og siden til Bottengården i Bjugn. Knutsen, Ole Singstad (I4292)
 
181 De kjøpte en av gårdene i Bjørnbet. Larsen, Ole Indergård (I4351)
 
182 De kjøpte Vøienvolden i Oslo i 1831. Etterkommerne ga gården til Foreningen til Fortidsminnesmerkenes Bevaring, og det er nå museum der. Johnsen, Gabriel Utnes (I4252)
 
183 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Fjeldvig, H.S. (I595)
 
184 Den 21. januar 1888 begynte han på Felt og Bergarteleriets underoffiserskole. Etter at han var ferdig med skolen, 29. september 1890, var han først ansatt hos vinfirmaet “Lundgrens enke” og senere på Trondhjem gasvverk, før han ble fast ansatt som Fyrverker på Arsenalet i Trondheim. Da han gikk av med pensjon, hadde han grad av stykkjunker. Han ble i 1923 tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv.
Etter at han giftet seg med Hanna Grønnlie bodde de først i Klostergården, men flyttet i år 1900 til Høyskoleveien 2, som dengang het Grensen 1. Ole døde den 5. februar og ble begravet på sin 40-årsdag, den 10. februar«s149» 
Bengtsen Haugnæss, Sjersant Ole (I533)
 
185 Desember Hammer, Irene Margareth (I3113)
 
186 Det ble hold skifte 10.6.1732 Pedersdatter Engelsgard, Rønnaug (I3022)
 
187 Det er bekreftet i Bygdeboken for Malvik at Siri het Bjørnstadtrø Jensdatter Bjørnstadtrø, Siri (I2132)
 
188 Det er mulig at familien flyttet til Brude ca 1869-70, fordi barna etter dette tidspunkt hadde gårdsnavnet Brude Olsen Brude, Ole Severin (I5043)
 
189 Det er noe uklart hvor Brit kom fra. Man antar at hun var fra Dovre, for i 1684 stevnet Erik Pål Lindsø for odelsbrev og skriftebrev etter foreldrene hennes. Men hun kan også være fra Folldalen, for det eneste Bård-navnet man har funnet i mantallet fra 1664 er der. Bårdsdatter, Brit (I6005)
 
190 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie F9
 
191 Det er noe usikkert om dette er riktig person. Olsen Hammer, Ellev (I2710)
 
192 Det finner vi i den kommunale folketellingen. Bodde her med Hanna etter at de ble gift. Andreassen Haaseth, Jørgen Magnus (I82)
 
193 Det finnes en Anders Hepsøe i Bjørnørfolket, Osen I
Han er fødatter 1787 og skal i følge legdruller være gift i 1809
men familie er ikke funnet på Bjørnør/Osen
Skal ha vært en Jektskipper
Er dette Andreas???
Andreas Jacob INGEBRIGTSEN
Sex: M
Marriage(s):
Spouse: Beret Maria JOHANSEN
Marriage: 31 Aug 1813
Bache, Strinda, Sor Trondelag, Norway 
Ingebrigtsen, Andreas Jacob Hepsøe (I3811)
 
194 Det har svært vanskelig å fastslå om han var fra "Volla" eller "Trøan", men ved å se på fadderskap ol er det mest sansynlig at han var sønn til Jon Isaksen Wanvik (Trøan) Jonsen, Ole Vanvik (I3075)
 
195 Det står i Dovreboken at hun ikke var i Dovre i 1875. Broren Hans og familien flyttet til Tromsø i 1879, og det kan derfor være henne jeg finner i Tromsøsund i 1875-tellingen. Gunnarsdatter Engelsgard, Guri (I4805)
 
196 DEt står i Lærdalsboka at hans rette navn var Adam Alexander Breivig (Sigdal). Hva betyr dette? Pettersen Nes, Sander (I1252)
 
197 Det var da den første datteren Olga ble født. Andreassen Haaseth, Jørgen Magnus (I82)
 
198 Det var så vidt det ble et par av Anne ogPeder. Hun hadde nemlig vært forlovet med enkemannenKnut Knutson Slemmen fra Holm sokn. Han hadde fått “faderens samtykke, og hadde givet hende brudegave…” Saken kom opp på høsttinget i Eidsvåg 21/10 1756. Det går frem av retsreferatet at Knut hadde hatt med vitne da han fridde, og disse kunne opplyse på tinget at “pigen var villig til at ægte Knus Slemmen”. (Justisprotokoll nr.13 s.95). Bjørnsdatter Oppigard, Anne (I5279)
 
199 Det var trolig Ola som bygsla 1,5 hud på gården i 1634. De fikk nok etterhvert halvparten. Bygdeboka tror han er fra SOlberg fordi han eide eiendom der, og fordi sønnen Peder tinglyste seg som "fornemmste odelsmand" til Solberg i 1702

Det første skiftet vi har fra Sør (Skarphol), er fra 1695 ettter brukeren Ola Pedersen. Det syner rimelig velstand - vel 108 daler, knapt 600 000 kr på deling. Men dette er ikke ren netto , noen av barne var gifte, og nå alle hadde fått likt, var det att knapt 50 daler. Det må tyde på at formuen rent reelt var mye støtte enn de 108 dalerne.

Peder var den neste brukeren, som kjpte igjen til sammen 3/4 av gården til sjølveige. Han døde i 1717, og skiftet syner solig velstand. Det var en netto formue på vel 633 daler, som omrgenet til 1980-verdi tilsvarer nesten 2,7 mill kr.

Kona, Tora hold held fram med gården til 1722. Da ville hun gifte seg om igjen, og eldstesønnen Ola krevde da å få utlagt farsarven sin.
Mora gav da fra seg arven, og flyttet trolig til Vangen med den nye mannen, Jon Jonsen. Men hun tok seg ut åker der hun kunne så 1 tønne (2-3 mål) øvst på Lykkjeenget, for livstida i føderåd. Når hun om vinteren gav opp foret og gjødsla åkeren, skulle hun også ha husvære på gården for seg og buskapen sin. Når hun og mannen ikke kunne bruke Vangen lengre, skulle Ola få overta der.
I 1723 vart driftstilhøva registrerte, i samband med at dei prøvde å få sett opp ny matrikkel (det lukkast ikkje). Etter dei opplysningane som er gjeve fødde garden 17 menneske på den tida. Det må seiast å være høgt - og garden gav nok noe overskot, kanskje også i frostår. Vi ser ellers at det er et formidabelt underskudd på for her - viss vi skal tru på dei foroppgåvene som er registrerte. Dei gev 4732 foreiningar, medan buskapen trong 14754 - og det med den minimale foringa som da er rekna med. Noko dekte dei nok med mose, men det er nok og juksa med oppgåvene.

Husa på garden brann så ned 20. mai 1743. Eit fjøs, eit "qvegfjøs", eit sauefjøs, ei bu med "høystue"(?), eit geitehus, eit grisehus, ein stall, 2 låvar, ein skåle og ei liu gjekk med. Det ser altså ut til at dei berga hovudhuset. Ein åker der det var sådd ei tønne (2-3 mål) vart delvis brent ned, dels nedtrakka. Heile familien her låg sjuke, og måtte berast ut. Brukaren, Ola, var nett oppe, men dei bar ut tre sjuke i ei seng, og 2 ungar. Det ser likevel ut til at dei bergast bra, attpå brannen. Brukarkona, Kari Kristoffersdatter døyde i 1750, og skiftet syner eit lite overskott, trass i brannen og mange dårlige år (se tabell Lesjaboka 2, s. 341). Det var en stor buskap. Netto formue var ikke mer enn 28 daler, som svarte til ca 110000 kr, omrekna. I føderåd heldt Ola att åker der han kunne så eitønne, 1 ku og 4 sauer.
Men det vart vanskelegare og vanskelegare. I 1774 lånte brukerne, da Ågot og Peder, 155 daler av jernverkseigaren, mot pant i garden. Buskapen var gjeve opp (3hester, 20 kyr, 30 sauer). Den var ikkje liten, og samsvara godt med tellinga åtte år senere, i 1782. Vi ser av oppgavene at gården fødde nesten 20 mennekse - litt mer enn 60 år før (i 1723), men ein monadleg mindre auke enn vanlig i denne perioden. Folket lot da og gå frå garden, tra år seinare. Da kjøpte pensjonert premierløytnant ved Lesja kompani, Bernt von Rappe, og kona Maria Fallei, garden. Prisen var på 879 daler., , , 
Pedersen Solberg, Ole Skarphol (I3317)
 
200 Dette avsnittet fikk jeg tips om av en som jeg deler DNA med, Andrew Beadle på ancestry.com. Teksten er ggogle-oversatt fra engelsk:
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/WI/WI-idx?type=turn&id=WI.IHDunnCounty&entity=WI.IHDunnCounty.p0640&isize=L&q1=hammer

For engelsk tekst, se i kilden.

Gerhart Hammer, et medlem av firmaet av Hammer & Rosenberg, eierne av en vellykket garasje i Colfax, og nå president i denne landsbyen, ble født at- Spring Valley, Wis., 18. august 1882. Foreldrene hans, Martin og Siri (Krispenberg) Hammer, var innfødte i Trungum, Norge og bønder av yrke.
Martin ble oppdratt på hjemmesiden gård, som senere begynte han å tjene til livets opphold. Han kom til USA i 1865, finne i Menomonie og skrive ansatt i Knapp, Stout & Co. som kokk i sine logging leirene, der yrke han fortsatte i ti vintre. I mellomtiden kjøpte han 120 dekar jord i Spring Valley, dekket med tung løvtre tømmer.
På dette bygget han et tømmerhus og låve, og med hjelp av okser ryddet og brøt landet. For et halvt århundre han fortsatte å forbedre og dyrke den gården, og han og hans kone fortsatt bor på den, han i en alder av 87 år, og hun på at av 79. De er foreldre til fem barn: John, av Milltown , Wis .; Julius, en kjøpmann i Sanford, Mont., I partnerskap med WF Flitcroft, tidligere med Colfax lagre CO .; Melvin of Great Falls, Mont .; Gerhart, av Colfax; og Emma, ??som giftet seg med Selmer Gunderson av Colfax og bor på hjemmet gården, ta vare på sin far og mor.
Gerhart Hammer holdt seg hjemme helt til du kommer i en alder av 16 år, går på skole og jobber på gården. Deretter dro han til Spring Valley, der i to år ble han ansatt i meieriet og lært kunsten av smør gjør .. Han var 18 da han kom til Colfax å bli smør maker og fungerende leder av meieriet her, og han var dermed okkupert i ni år. I mellomtiden, i 1908, kjøpte han Albert meieriet, som han opererte inntil 1921, da han solgte den. Han eies og drives av Colfax heis i to år, håndtering av korn mel og fôr, men utsolgt virksomheten i 1913. Han har også i lengre tid gjennomført en rørlegger og damp montering virksomhet i Colfa- legging i hele bygda vann- strømnettet og rør , og sette i alle kloakk unntatt fem blokker; også gjør det meste av rørleggerarbeid i bygda. I 1922 kjøpte Mr. Hammer Charlie Pauls vesentlig interesse i Paul & Rosenberg garasje, stilen av firmaet blir da endret til Hammer & Rosenberg. De bærer en komplett linje av auto tilbehør, håndtere Buick biler, og gjøre en generell reparere virksomhet, å ha en god moderne bygning riktig utstyrt, og tar sikte på å gi publikum førsteklasses service til alle tider. Siden finne i Colfax Mr. Hammer har identifisert seg tett med lokale forhold og har blitt tilkalt for ved flere anledninger å tjene i offentlig kontor. Han var for fire år et medlem av Colfax landsbyrådet, var kontorist av skoler i tre år, og i løpet av våren 1924 ble valgt til president av landsbyen styret. I 1904 ble han gift i Colfax til Clara Moen, datter av Ole og Josephine Moen, hennes foreldre, som kom til dette landet fra Norge, blir tidlige bosettere i Chippewa County på en lokalitet nær Dunn County linje. Moren, som fortsatt lever, er å gjøre henne hjem med en datter i Colfax, far blir avdøde. Herr og fru Hammer har fire barn-tre sønner og en datter -namely: Le Roy, John, Earl og Irene, som alle er å anskaffe sin utdanning Le Roy og John blir høy skoleelever i Colfax. 
Martinsen, Gerhard Hammer (I1586)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 32» Neste»