Familien Fjeldvigs slektsside

Notater


Treff 101 til 150 av 1,560

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 32» Neste»

 #   Notater   Linket til 
101 Ble boende på gården Johannesson Gram, Ola (I1207)
 
102 Ble drept av lynet på en reise utenfor Helgeland. Jakobsen, Jens Lind (I4307)
 
103 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Haaseth, J.M. (I2858)
 
104 Bodde her da hun fødte Olga i 1900 Evensdatter Soggemoen, Hanna (I83)
 
105 Bodde her sammen med MAgnus etter at de var gift Evensdatter Soggemoen, Hanna (I83)
 
106 Bodde på Døvestumskolen da han ble konfirmert. I kirkeboken står det at han hadde “Særdeles god kristendomskunnskap og flit Johansen, Lunde Kornelius Skill (I2884)
 
107 Bodde på gården fra, Fikk feste på plassen i 1857 Sevatson, Ørjas Låi Gram (I1198)
 
108 Bodde på Klefstad på Byneset«s63 s.368» Eriksdatter, Karen Geiten (I2342)
 
109 Bodde på Loraas da hun ble konfirmert Eriksdatter Qvam, Anne (I853)
 
110 Bodde på plassen Knudsen Eggum, Gullak (I1229)
 
111 Bodde på Skjenald i Orkedalen«s63 s.368» Jakobsson, Elias Ulkestad (I2658)
 
112 Bodde sammen med Alma Haaseth Johansen, Judith (I4762)
 
113 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Haugnæss, K. (I590)
 
114 Bodde sammen med kone Alma Haaseth, Kari og Torrid, og hushjelpen Margit Elfrida Hansen, flyttet hir 15.10.1933 Haugnæss, Rolf (I537)
 
115 Bodde sammen med mann Rolf Haugnæss, Kari og Torrid, og hushjelpen Margit Elfrida Hansen, flyttet hir 15.10.1933 Haaseth, Alma (I80)
 
116 Bodde sammen med sin far Andreas og mor Helene. Sammen med dem bodde også en “fattiglem” Konrad andreassen, født 1894 Andreasdatter, Anna Henninge Haaseth (I461)
 
117 Bodde sammen med sin far Even, søsteren Olga f.1887 og datteren Olga Evensdatter Soggemoen, Hanna (I83)
 
118 Bodde sammen med søstra Elsa Ørjasdatter Gram, Metta (I1205)
 
119 Bonde i Bjørnåsen Gudmundsson, Ole Røstad (I4055)
 
120 Bonde i Tronstad Andreasson, Ole Grande (I4030)
 
121 Bonde i Tømmerdalsaunet Kristensen, Iver Høgsve (I4053)
 
122 Bonde i Ytter Grande Andreassen, Peter Grande (I4058)
 
123 Bor alene sammen med sønnen Isak Leonard og døtrene Marie Viktoria og Selma, det ser ut til at kona Helene Birgitte er død. Er oppført som skogsarbeider og husmand Isakson, Erik Anders (I2493)
 
124 Bor på Rånes i Levanger/Skogn når han blir gift. Hanssen, Oluf Raanes (I3806)
 
125 Bor sammen med Lunde Johasen, tante Anna Johansen (Haaseth), og Judith Johansen. Da var hun butikkdame Haaseth, Alma (I80)
 
126 Bor sammen med: Magnus, Hanna, Olga, Anna, Helga, Marting og Lars Roaldseth Blikenslagersvend Haaseth, Alma (I80)
 
127 Bosatt på Håset. Faddere: Bødker H. Hustad, Molde og kone Ane Marta ?? Andreasdatter, Knut Andreas Andreassen Håset, Jørgen Magnus A. Håset, p. Ane ? Gjeldset, Bolsø, p Anna Olsdatter Haseth (?) Andreasdatter, Anna Henninge Haaseth (I461)
 
128 Bosted Ytter Granden Ottersen, Otte (I4927)
 
129 Brita og moren fortsatte å bo på plassen etter at Gullak døde. Nå var det Brita som måtte ta ansvaret for plassen, ei ukes arbeid m.a. “skør” og “epletak”. I tillegg hadde Brita forskjellig annet arbeid, På Maristova m.a. Ho var også budeie for gården Øyni, på Sluten. Brita og moren fødde 2 kyr og 7-8 geiter. Brita stelte moren til hun døde i 1945, og flytte så til datteren, Brita Olsadtter i Valdres.
Vårknipa kunne nok være hard på en så liten plass så pass langt til fjells. Gulleik O. Gram (1919-) at han en gang i konfirmasjonsalderen reiste bærende med to høysekker fra Eggjestølen til Øynahagen. Brita hadde da noen noen geiter og var høyløs. “Dao va nok ho Brita gjild”, higsdar Gulleik.«s99 s.688» 
Gullaksdatter, Brita (I2757)
 
130 Bruker av Hofsmo gård 1753-1798. Den første i linjen i min slekt som eide gården Hofsmo, GNR 65/2 (Jehansplassen)

Ole var klokker i Selbu fra 1737 (se Selbuboka bind I, side 345)

Følgende står om gården i Selbuboka, bind 4, s. 452:
Navnet Hofsmo eller Hovsmoen på bruket her, er unaturlig, men da det var mange Hårsdat-bruk, tok familien som kom her fra Hovsmoen igjen det navnet som familienavn, etter å ha brukt Hårstad i noen år.

I Selbuboka, bind 1, side 345 står det følgende om Oles klokkertjeneste:
“Ole Jonsen Bjørnør (1714-1794) var innflytter, og da trolig fra Bjørnør. Vi vet ikke mer om hans bakgrunn enn at han hadde noe utdannelse - den senere prost Støren skriver at han var hans “Sidemand i Skolegangens nederste Classe” ved Trondheims skole. Sommeren 1737, det året Ole Bjørnør kom hit, giftet han seg med Ane Cathrine Schmideknegt, Jens Blochs (presten) stuepike. I 1765 giftet han seg for annen gang med Elen Lyndtz. I begge ekteskap var det flere barn.
Ole klokker bodde på Åsbakken som husmann under Nedre Hårstad. I sitt levned var han “stille og honet”.
Som kirkesanger har han ikke fått de beste skussmål. “Hovedklokkeren brægede i Kirken og hele Menigheden med ham, saa det var en Ynk at høre paa”, skrev biskop Gunnerus i visitasprotokollen. Da skolevesenet ble ordnet, fikk klokkeren Mebonden og Øverbygda som skoledistrikt. På sine eldre dager fikk han “et Tilfælde af Rosen i sine fødder”, så han måtte leie en vikar til å reise rundt i skolekretsen.
Ole Bjørnår satt i trange kår. En sønn var malermester i byen, men døde og etterlot seg stor gjeld. Faren lånte penger for å betale gjelda og kom derved i “ytterlig Fattigdom”. En annen sønn ble påsatt som lærer for å overta etter faren, men han døde også. Klokkeren søkte om suksesjonsbrev på klokkerstillinga for sin tredje sønn, Johan Jørgen, da denne ble konfirmert. Han fikk lov på det av sin ungdomsvenn, prost Støren, men det viste seg at “en Bonde på Strinden” alt hadde fått suksesjonsbrev på klokkerembetet i Selbu av biskopen.
Ole Bjørnør døde i 1795, 81 år gammel. Søndagen før han døde holdt han bønn i kirken da sognepresen var syk.”, , , 
Andersen (Jonsen), Ole Bjørnør (I4752)
 
131 Båtens navn var Franklin og gikk fra Trondheim. Eriksen Kolsum, Lorentz (I5934)
 
132 Ca dødsår Hansdatter Engelsgard, Marit (I4768)
 
133 Ca dødsår. Jonsdatter, Ragnhild (I4519)
 
134 Ca fødselsår Guttormsen Engelsgard, Hans (I3023)
 
135 Ca fødselsår Engelsgard, Guttorm (I3024)
 
136 Ca fødselsår Hansdatter Engelsgard, Marit (I4768)
 
137 Ca fødselsår Martinsson Bjørnstad, Peter (I4798)
 
138 Ca født Pederssen, Guttorm (I3017)
 
139 Ca født 1919. Hammer, Vera S (I2562)
 
140 Ca født 1919. Hammer, Vera S (I2562)
 
141 ca født år Gudbrandsson Systugu Korsvoll, Tjøstol (I3000)
 
142 Census er lagt inn som bilde Martinsen Hammer, John (I1584)
 
143 Cirka Pedersen, Erik Hoemsnes (I2251)
 
144 Cirka Kristoffersen Holåk, Ola (I3603)
 
145 Cirka Kristoffersen Holåk, Ola (I3603)
 
146 Cirka dato Christensdatter, Ane Hagen (I3258)
 
147 Cirka dato Nordistugu Belle, Hans Jonsen (I3272)
 
148 Cirka dato Nordistugu Belle, Hans Jonsen (I3272)
 
149 Cirka dato Pedersdatter, Jøda Skarphol (I3325)
 
150 Cirka dato Jakobsdatter Systugu Norderhus, Guri (I5617)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 32» Neste»