Familien Fjeldvigs slektsside

Notater


Treff 1,551 til 1,560 av 1,560

      «Forrige «1 ... 28 29 30 31 32

 #   Notater   Linket til 
1551 Årstall er usikkert, kan være 1800. Se Lærdag bygdebok s. 531. Hansdatter, Elsa Hillestad (I1228)
 
1552 Årstall og Gullikstad er antatt ut fra det som står i skiftet Haraldsdatter, Margrethe Gullikstad (I4510)
 
1553 Årstall og sted antatt ut fra det som står i skiftet Haraldsdatter, Maren Gullikstad (I4511)
 
1554 Årstall og sted er anntatt ut fra farens skifte Haraldsdatter, Olava Gullikstad (I4513)
 
1555 Årstall og sted er antatt ut fra det som stod i farens skifte Haraldsdatter, Ingeborg Gullikstad (I4512)
 
1556 _________________Frosta Boye_________________
¤¤
Sjekk om Boye er fødatter på Frosta 1852
Ingen Boye funnet fødatter 1852 på Frosta
Fant Boye Lorentsen 1848 (# 64) døpt 15okt?
¤¤
I skifte etter Boye f.1848 finnes det ikke noen arving som heter Signe
Det var heller ikke vanlig at uegte døtre av menn fikk arv
Ref 3Fa 185 Skifter 1912 pakke nr 178 Frosta
¤¤
Fra folketelling 1900
Bøye L Vigtild Logerende på Risan Mellom Skredder fødatter 1848
Gift med Jonetta Joahnnesdatter fødatter 1840 (Se Frostaboka Boka band 1 s.183)
Inget trossamfunn for Boye
Bor ikke på Risan Mellom i 1875 tellingen
¤¤
Fra folketelling 1865
Boye bor på Skogsetsve, er 18 år og bor sammen med mor og hennes nye mann
¤¤
?? Sjekk matrikkel for 1886 på Frosta Risan Mellom og Holmberget++vigtilgårdene -- Internet
Sjekket. En Arnt Sivertsen er bruker. Jonas Olsson på Lille Holmberget
¤¤
Sjekk folketelling for 1875 på Frosta (noen tellinger mellom 75 og 91?)
Sjekket Holmberget Arnt Sivertsson er bruker
?? Hvor bor Boye i 1875?? (Folketellingen er i Tr.Heim)
Bor på Hellan (Arntsens gård)
¤¤

¤¤ Sjekk 1891 tellingen på Riksarkivet
Sjekket. Bor på Presthus Mellom Løbenr 87 c (Tellingskrets No 3 Husliste No 106)
Er hovedperson gift med Jonetha Johannesdatter f 1840 Frosta
Var skredder
¤¤

¤¤
I utmeldattere av statskirken står det at Boye meldattere seg ut 19.1.1892
(den eneste på Frosta på 10 år) Ref kirkebok s 187. (Nor1 921)
Han er gift og titteleres skredder
Navn: Boie Lorentsen Vigtil
Fødatter: 1848 på Frosta
Konfirmert: 4.10.1863 på Frosta
Bopel Risan
Går ikke over i annet Trossamfunn
Konen er fremdeles medlem av statskirken
Har ingen barn
¤¤


??¤¤ Sjekk om gift på Frosta eller Tr.Heim før 1885 ¤¤
??¤¤ Skatter innkrevet rundatter 1885 Se etter Holmberget, Frosta ¤¤

??¤¤ Sjekk om det finnes skifte etter Boyes antatte far på Frosta. Se Frostaboka like før Vigtil gårdene.
??¤¤ Han døde før 1865 da mora var gift på ny. Faren het Lorents ¤¤

_________________Signe Boye_________________

Funnet i kommunikantprotokollene for Vår Frues Kirke (Av Jon Ove Askautrud, oaskautr@online.no)
27.04.1856 #4 Böie Wigtel hos E. Sommer
25.10.1857#58 Böie Wiktel hos E. Sommer (Handelsbetjent)
??¤¤ Er dette far til min Boye Viktil f. 1852 Eller Boye som flyttet til Steinkjer??

??¤¤ Prøve å finne Böie i ft 1865 eller på annen måte i Tr.Heim ¤¤

¤¤
Funnet i Bakklandet Kirkebok 1878-1892 folie 187
Skredder og kreaturhandler, gift Viktil Boye f. 1852 far til Signe Augusta Elfrida f 23.6.1885 (uegte)
Oppholdsted Holmberget på Frosta
¤¤
??¤¤ Sjekk om Boye er fødatter i Tr.heim 1852 ¤¤
¤¤
Funnet i Melhus Klokkerbok 1879-1911 folie 194
Skredder, ungkar Viktil Boye far til Signe Augusta Elfrida konf. 22.4.1900
¤¤
Funnet i Melhus Klokkerbok 1879-1911 folie 225
Skredder, Viktil Boye far til Signe Augusta Elfrida gift 1.9.1907
¤¤
Fra bidragsprotokoll Søndre Tr.Heims amt 1888 ref nr 457 sept 19
Cecilie krevde bidrag for Signe...
Far er da oppgitt til å være Boye Vigtil bosatt på Frosta.
Han titteleres skredder og kreaturhandler og er gift
¤¤ 
Lorntssen, Boye Viktil (I3722)
 
1557 ‘ Toresen Ølstad, Syver (I5431)
 
1558 “Mannen har for flere år siden forlatt henne oghar ikke latt høre fra seg” Olsdatter Engelsgard, Guri (I4791)
 
1559 Ølstad ligger 250m sørvest for Silibakken, 300m nordøst for Hauje, 300m vest for Sili og 250 nedenfor riksveg 136. Den eldste Ølstadgården lå sannsynligvis på samme stes som den ligger i dag. Gården har seter på Nysetre på Dalsida. Den var i vanlig drift frem til 1984.
Gårdsnavnet er greit nok; andreledded -stad, er det samme som «bustad», mens førsteleddet trolig er det gammelnorske mannsnavnet «Olvir». Gårder med denne type navn er trolig fra 7-800-tallet e-Kr. og Olvir er vel helst den mannen som rydda gården. Muligens kom han fra en av Bø-gårdene.
Den første jordeieren vi kjenner til var erkebispen i Nidaros - dvs at eiendomsretten til gården, og dermed leieinntektene, fulgte embetet, stillingen. Den siste som var erkebisp - Olav Engelbrektson - førte omkring 1530 ei jordebok, der det står at han eide 16 alner vadmål (4 huder) i Ølstad. Det var 8/9 av hele skylda på gården, som var 4.5 huder på denne tiden. Resten, dvs 6 skinn, var odelseie, dvs at det var brukeren som eide, i hvertfall i begynnelsen på 1600-tallet. 
Familie F3910
 
1560 Øyen, Øium, Nygarden Fridricsson, Ingebrigt (I3853)
 

      «Forrige «1 ... 28 29 30 31 32